హలో..మిత్రులారా!!!మీ అభిమానానికి కృతజ్నతలు మీకు మరి౦త వినోదాన్ని ప౦చడానికై దె౦గుడు కధలు &&& చీ.... బట్టలు లేవు కళ్ళు మూసుకో... &&& సెక్స్ జోకులు సదా మీ సేవలో...మీ నాని(లోకల్)

Saturday, October 1, 2011

సెక్స్ సుఖంలో స్త్రీని ముంచేసే ఆ ముగ్గురు మగాళ్లలో ఒకడు!!

స్త్రీ, పురుషుల మనోభావాలను బట్టి లభ్యమయ్యే సుఖం గురించి అనేక అపోహలుంటాయి. రతి సుఖం అనే మాటలోనే రతి జరుపుతుండగా కలిగే సుఖం అనే అర్థమవుతుంది. ఇదిగాక రతికి ప్రేరేపించే సుఖం ఒకటుంది. అదే కామేచ్ఛ. నిజానికి దీన్ని సుఖం అనేకన్నా బాధ అంటేనే న్యాయంగా ఉంటుంది. రతి సుఖం స్త్రీ పురుషులను ఏకంగా స్వర్గపుటంచులకు చేరుస్తుంది.

కామేచ్ఛ కొంత వ్యవధి దాటిందంటే ఇక దాన్ని భరించలేరు. స్త్రీకయినా, పురుషుడికైనా ఆ కామేచ్ఛను తీర్చే మనిషి దొరక్కపోతే అది నరకమే. ఈ నరకంలోనే మళ్లీ ఇంకో రకం ఉంది. రతిలో క్రీడిస్తున్నా దేహం, మోహం చల్లారకపోవడం అనేది. ఇది పూర్తిగా స్త్రీలకే వర్తిస్తుంది. పురుషుడిదేముంది... నాలుగైదుసార్లు రమించగానే కామేచ్ఛ తీరుతుంది. స్త్రీకి అలక్కాదు. ఆమె అణువణువూ చల్లారాలి. సేద తీరాలి. కోరికతో రగిలిపోతున్న ఆమె ఒళ్లు చల్లబడే వరకూ నిలబడటం పురుషుడి బాధ్యత. ఆ బాధ్యతను అతడు నెరవేర్చలేకపోతే ఆమె నరకం అనుభవిస్తుంది.

రతి సుఖం స్త్రీ పురుషులకు వేర్వేరుగా కలిగి, వేర్వేరు దశలలో తృప్తి లభిస్తుంది. శరీర నిర్మాణంలోని వ్యత్యాసం ఇందుకు కారణం. పురుషుడి విషయానికి వస్తే అతడికి స్ఖలనం అయితే చాలు. సంతృప్తిగా పక్కకు వాలిపోతాడు. స్త్రీకి ఇలాంటి స్ఖలనం ఉండదు. స్రావాలు తప్ప. ఆ స్రావాల వల్ల అతడికి తప్ప ఆమెకు ఉపయోగం లేదు. మరి ఆమె ఎలా తృప్తి చెందుతుందీ? ఎలాగంటే - భావప్రాప్తి జరగాలి.

భావప్రాప్తి పొందిన దశలో స్త్రీ పొందే ఆనందాన్ని, ఆమె దేహంలో జరిగే మార్పులను వర్ణించి చెప్పడం ఎంతటి అనుభవజ్ఞులైన సృజనశీలురకైనా కష్టమే. ఆమె పొందిన సుఖాన్ని ఆమే చెప్పాలి. ఏ స్త్రీ అలా సిగ్గువిడిచి చెప్పలేదు. కనుకనే ఈ సృష్టి రహస్యం మగవాడికి అంతుబట్టకుండా తయారయింది. అందుకే స్త్రీని సుఖపెట్టే విషయంలో ఏ పురుషుడికీ సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసం ఉండదు. దీనికి కొన్ని శాస్త్రీయమైన కారణాలూ వున్నాయి.

స్త్రీ సంపూర్ణంగా సుఖించాలంటే లేదా ఆమె భావప్రాప్తి పొందాలంటే ఎక్కువ సేపు రతిని కొనసాగించగల పురుషుడు అవసరం. అంగపరిమాణం అసాధారణంగా, బలీయంగా ఉన్నప్పటికీ రెండు మూడుసార్లకే ఔట్ అయిపోతే ప్రయోజనం ఏమిటి ? పురుషుల సంభోగ సామర్థ్యాన్ని బట్టి వారిని మూడు రకాలుగా విభజించాడు వాత్స్యాయనుడు. శీఘ్రవేగుడు, మధ్యవేగుడు, చిరవేగుడు... అని.

శీఘ్రవేగుడి వల్ల స్త్రీకి చికాకు తప్ప సుఖం అనేది ఉండదు. అతడికి త్వరగా స్ఖలనం జరిగిపోతుంది. పురుషులలో 50 శాతానికి మించి ఇలాంటి వారేనని నిపుణులు ఏనాడో తేల్చారు. మధ్యవేగుడు కొంత నయం. స్త్రీని కనీసం కదిలించగలడు. ఆమె కామేచ్ఛను అప్పటికి సద్దుమణిగించగలడు. ఇలాంటివారు 25 శాతం ఉంటారని అంచనా. వీరికి మరీ అంత తొందరగా స్ఖలనం కాదు. ఇక మూడవ రకరం చిరవేగుడు. చిరవేగుడికి స్త్రీ దాసోహం అంటుంది. బానిస అవుతుంది.

ఇక చాలించమని ప్రాధేయపడుతుంది. కామేచ్ఛ తీరి, స్రావాలు అడుగంటి, ఒంట్లో ఓపిక నశించి, మనిషే నీరసించి, చెరకు పిప్పిలా అయి... రతిక్రీడ అనంతరం ముడుచుకుపోతుంది. మూలుగుతుంటుంది. అతడుగానీ మళ్లీ దగ్గరకు రాబోయాడా వద్దన్నట్లు దండం పెడుతుంది. మదనదండాన్ని ముద్దాడి, తన మందిరాన్ని అరచేతులతో దాచేస్తుంది. చిరవేగుడికి స్ఖలనం ఒక పట్టాన కానందుకే ఆవిడకంత సుఖం... ఆ తర్వాతి బాధా... ఇలాంటివారు పాతిక శాతం లోపే ఉంటారంటారు.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...